Responsive image

Yoga Coaching

Individuel Yoga Planlægning

Individuel Yoga Planlægning handler om dig og din helse. Hvis du har svært ved at finde balance med din krop eller med dine tanker, kan du blandt alle de mange former for "medicin", afprøve om Individuel Yoga Planlægning kan være til gavn for dig. Dette er nemlig "langsom medicin" og

I Individuel Yoga Planlægning kommer du til:

At fortælle om dine fysiske belastninger eller smerter og deres historie (fordøjelse, åndedrætsbesvær, frossen skulder, hofteskævhed, dårlig ryg, rundryg, knogleskørhed, gigt, diabetes, stress og meget andet).
At fortælle om dine psykiske belastninger eller smerter og deres historie (følelser, tanker,).
At afprøve nogle få bevægelser, hvor jeg studerer din krop.
At afprøve et yogaprogram som planlægges specifikt til dig, indeholdende stillinger, bevægelser og åndedrætstræning, samt evt. forslag til kosttilskud og anden træning.
Eventuelt at lære og træne meditation eller afspændingsteknikker.
Med forståelse for din tid og dit engagement nedtegnes et lille personligt yogaprogram, som du kan overkomme at træne mange gange om ugen, indtil du kan mærke forandring til det bedre. 
Denne individuelle yogaplan kan så justeres, udvides eller forbedres ved et nyt møde, når du mestrer den første plan.


Samtaler om dig og livet

Samtaler om dig og livet handler om dig og frihed og fred og "stilhed-hukommelse". Via samtale, coaching og evt. indføring i meditation kan du komme i bevidst kontakt med livsenergien, du kan komme overens med det liv som du lever nu, du kan bringe tålmod, accept og ærlighed ind i tingenes tilstand og i tingenes forandring.

I samtaler om dig og livet kommer du til:

At fortælle kort hvilke problematiske tanker og følelser der rumsterer i dig.
At erfare kropsorienteret psykoterapi, hvor du via kroppen forløser og giver slip på din fortid. Dvs. at du i stedet for at tænke på de følelser der trænger sig på, bliver inviteret til at føle følelserne og slippe dem ud af dig én gang for alle.
At samtale omkring dit liv, hvorledes du lever det og hvorledes du praktisk kan forandre det.
At lære at forholde dig anderledes overfor problemerne.
At blive tilbudt meditation som en mulig træning derhjemme ved siden af andre øvelser, der bliver givet.
En samtale om dig og livet kan være nok til at "komme hjem" til dig selv. Hvis ikke, bestiller du blot en ny tid. Det kan være brugbart at kontakte sin træner en gang imellem.