Responsive image

Yoga 1

Yoga 1

For begyndere og øvede
Ved at træne yoga vil du, både som begynder og øvet, opnå større velvære såvel fysisk som psykisk. Du vil få et indgående kendskab til yogaen og dens gavnlige, afstressende virkning på muskler og led, organer og kirtler. På holdet arbejder vi i en afslappet atmosfære med dynamisk åndedrætstræning samt smidiggørende og styrkende øvelser for hele kroppen. Når kroppen er åben og blød og sindet roligt, bliver du vejledt til fuldstændig afslapning under dybdeafspændingen. Ydermere suppleres den fysisk-psykiske træning af og til med små gode tips omkring din "helhed" - kroppen, sindet og bevidstheden.

Yoga 2

Yoga 2

For øvede
Du går videre med udfordrende øvelser og vægten lagt på ro og fordybelse, således at det inviterer intelligensen frem og medfører integration i kroppen og sindet. Til en enhed, hvor du bevæger dig kontinuerligt blødt og aktivt fra den ene stilling til den anden, fra den ene serie til den anden i samspil med en rytmisk og rolig vejrtrækning. I pauserne når du et niveau af sindsro, der tillader det gode liv at strømme overalt, og i det hele taget vil du føle kroppen, sindet og bevidstheden som samlet, som en enhed. Der tilføjes i øvrigt ekstra elementer fra yogaen, såsom specifikke vejrtræknings- og stemmeøvelser samt meditation.

Yoga 3

Yoga 3

For meget øvede
Her vil øvelserne være lidt mere udfordrende, men stadig med stor vægt på ro og fordybelse. Vi vil arbejde med at blive meditative i selv krævende stillinger og lære teknikker til at øge kroppens og sindets tolerance uden på nogen måde at gøre skade. Vi vil arbejde lidt mere i de stående stillinger, men også med længerevarende stræk. I løbet af sæsonen kommer vi til at arbejde med åndedrætsøvelser, omvendtstående stillinger bl.a. hovedstand samt snuse lidt til de mere ekstreme stillinger ? bare for at prøve dem. Der afsluttes altid med en velfortjent afspænding.

Yoga og Mindfulness

Yoga og Mindfulness
Her præsenteres du hver gang for stillinger og bevægelser, der tilpas dybt og sikkert opvarmer, afstresser, styrker og smidiggør både krop og sind, i fuldstændig overensstemmelse med åndedrættet. Integration og enhed er nøgleord. Mindfulness  teknikker er ganske enkle, simple og lette at forstå, lette at udføre, virker øjeblikkeligt beroligende og giver et indre overblik og en sindsro, som gør det lettere for dig i hverdagen at træffe de rigtige valg.
Ved visse mindfulness-teknikker inviteres du til at sidde i måske 15-20 minutter. Du kan dog sidde op ad en væg eller på en stol, hvis du har svært ved at sidde frit.

Yin/Yang Yoga

Yin/Yang Yoga
Yin yogaen smidiggør krop og sind med meditative stillinger. Man bliver i stillingerne i længere tid og løsner op for spændinger dybt i kroppen. Der arbejdes i dybden med bindevævet omkring især hofter, bækken og lænd.Stillingerne stimulerer flowet af livsenergi igennem nadier og chakraer og renser de blokeringer, der ofte er resultatet af vores stressede livsform.
Yang yogaen styrker krop og sind med dynamiske stillinger og legende flow. Der fokuseres på muskelarbejde, balance og koordination. Yang yoga er meditation i bevægelse, som beroliger tanker og sind og forøger den indre opmærksomhed. Undervisningen foregår i et roligt tempo med grundig instruktion. Alle kan være med og der tages individuelle hensyn. Der afsluttes med guidet afspænding.

Blid Yoga

Blid Yoga
Skånsom yoga hvor undervisningen tilrettelægges for deltagere med særlige behov. Timen starter blidt med bevægelser, der løsner og frigør spændinger i kroppen og sætter gang i kredsløbet. Vi fortsætter stille og roligt med styrkende og smidiggørende øvelser for muskler og led. Derudover indrages fokus på åndedræt, på kropsholdning og balanceevne. En del af undervisningen foregår evt. siddende på en stol. Du vejledes og korrigeres i øvelserne og undervisningen foregår i en tryg og uhøjtidelig atmosfære.
I undervisningen er der plads til både fordybelse, ro, smil og godt humør. Der afsluttes med afspænding.

ManuVision Træning

ManuVision træning er et effektivt redskab til selvbehandling og vedligeholdelse af kroppen. Målet med træningen er at styrke kroppen og at højne den enkeltes kropsbevidsthed. Træningen giver øget smidighed, forbedrer muskelbalancen og stimulerer kredsløbet og hjælper kroppen med at skille sig af med affaldsstoffer. ManuVision træning er udviklet til alle, både kvinder og mænd, unge og ældre, nybegyndere og professionelle idrætsudøvere og er et stærkt supplement i hverdagen, skadesforbyggende, samt i et eventuelt behandlingsforløb.
Første del af træningen består af en grundig gennemgang af muskler og led, samt bevidstgørelse af den kropslige ydeevne og styrkelse af samme. Der arbejdes med konkret centrering og koordinering af krop og åndedræt, samt afspænding og aktivering af kredsløb og energibaner i kroppen. Anden del af træningen består af udvidende og sammentrækkende øvelser, der har til formål at aflaste kroppens indre organer og styrke deres funktioner, samt restituere immunforsvaret og kroppens indre balance. Læs mere på www.manuvision.dk eller www.solskinkropsbehandling.dk

Z-Health

Z-Health er et let forståeligt træningssystem bestående af en række af små dynamiske bevægelser gennem alle led i kroppen. Dynamisk re-mobilisering gennem leddene kan ændre vanemæssige holdningsmønstre så meget, at smerter, stivhed og svagheder elimineres og ultimativt øger styrken og kroppens bevægefrihed.
Z-health fokuserer på nervesystemet, som kontrollerer muskler, hjerte og lunger.
Som et resultat af Z-Health vil du, uanset alder og aktivitetsniveau, have mulighed at påvirke din krop og din dagligdag via aktivering og stimulans af nervesystemet.

Z-Health-Yoga

Her flettes de små dynamiske Z-Health bevægelser sammen med yogastillinger. Timen begynder således med en "neural opvarmning", fra fødder op gennem knæ, hofter, lænd osv. op gennem nakke, kæbe og øjne, videre gennem skulder, albue, håndled, hånd og fingrer. Du har nu åbnet op for nervesystemet, og kan via yogastillinger og yogaserier udforske balancen mellem styrke og smidighed, forside og bagside, indånding og udånding, holde fast på noget og give slip og så videre. Der følger adskillige instruktioner til bevægelserne, for at hele tiden holde din opmærksomhed til stede i kroppen, hvor du kan opleve kroppen som helhed og lade tanker, planer, bekymringer glide i baggrunden eller slippes helt. Ved stimulans af nervesystemet og din sansning gennem hvert øjeblik, vil du give hjernen større mulighed for at tænke klart, give dig mulighed for at sortere dine tanker og opdage hvordan du kan være tro mod dig selv. Z-Health yoga giver dig en værktøjskasse til at bruge din krop mere optimalt, så at du kan bruge din kræfter der hvor du har brug for dem.

Medi-Yoga

MediYoga (medicinsk yoga) er en terapeutisk form af Kundaliniyoga, som har sine rødder i det nordlige Indien og Tibet.
MediYoga indeholder blide øvelser (asanas) tilpasset den enkelte deltager, åndedræts- og koncentrations teknikker, dybdeafspænding samt meditation.
MediYoga er en blid og samtidig dynamisk yoga form, der kan fungere for alle, ung som gammel, og også for personer med særlige udfordringer, som for eksempel rygproblemer, åndedrætsbesvær, stress, søvnbesvær og let depression m.m.

Bæredygtig Krop

Bæredygtig Krop
Her vil fokus være på at løfte, lette og forbedre kropsholdningen, genskabe balance i kroppen, optimere åndedrættet samt reetablere den lette fjedrende gang og dermed øge dit energi niveau.
Sekundært lindres smerter, knoglerne styrkes og ilt optagelsen i celler forbedres. Gennem fokus på fundamentet; gennem "vækning" af de oprindelige kropsbuer og "sovende" muskler; gennem fokus på stræk og styrke af små og store muskelgrupper; gennem balancestillinger, som genskaber det naturlige samarbejde i muskler. Alt sammen båret af dit dybe, fokuserede åndedræt, der giver dybde og ro i din yoga praksis.

 

Stiv Mands Yoga

Her møder mænd i alle aldre frem og træner store, blide stræk og dynamiske styrkeøvelser, med særligt fokus på koordination, åndedræt og balance, således at årtiers langsomme stivhed og disintegration, gradvist kan reverseres, for at genindføre integration, altså befri krop og psyke, for at legebarnet, den virksomme, den handlekraftige mand, kan træde frem og gøre det han vil, uden smerter eller forhindringer. Hvis denne træning så i privaten suppleres med en god diæt, så er der kun en vej, og det er fremad mod bedre liv.

Restorativ Yoga

Restorativ Yoga

YogaINmotion Free Flow

Dette niveau af yoga betinger en vis frivillighed til at lege med, når underviseren slipper dig fri til at lade kroppen selv finde på den næste bevægelse eller stræk, og den næste… Det foregår de fleste mødegange således at du, som du plejer, bliver instrueret fra stilling til stilling, dybere og dybere ind i dit kropsind, ind i velvære og salighed og balance. Men, til forskel fra andre holdtyper, kan det hænde, at underviseren varmer dig op til at ”gå selv”, lade kropsindet fortsætte selv, spontant og blot i 5-10 minutter, inden underviseren overtager igen.
Disse Free Flows hvor alle mulige bevægelser er velkomne, kan trække opmærksomheden meget dybt ind i dit kropsind og forløse gamle spændinger – og det er det der er hele idéen.