Yoga Skolen
Kvalitet ∙ Dybde ∙ Glæde


Tilmeld dig ét eller alle hold


Tilmeld dig når som helst

Efterårs sæson FOF
2018
13. august - 25. november
i alt 15 uger

Efterårs sæson GigtSkolen 2018
10. september - 25. november
i alt 11 uger


Yoga Ferie Toscana
1 plads tilbage...

28. april - 5. maj 2019


Den bedste og mest grundige
1-årige Yoga Lærer uddannelse
Hold 15 starter 12. september 2018
Tilmeld dig nu!
 

 

 


Har du en yogalærer i dig.

At være yogalærer er den mest vidunderlige beskæftigelse et menneske kan have. Den bedste yogalærer uddannelse giver dig et grundigt fundament, hvorfra du kan vokse til at blive den dygtigste lærer du kan være, og hvor dine inderste potentialer træder helt frem i lyset og bliver set. Sådan er det hos os. Yoga Skolens Læreruddannelse forbereder dig til at blive en succesfuld yogalærer, der kan mestre de fundamentale principper og videregive yogaens inderste væsen. Hvordan kan vi vide at også du kan blive mester? Det kan vi, fordi vi nu har flere end 65 succesfulde lærere i gang. Vores uddannelse giver dig praktiske metoder og teknikker der virker øjeblikkeligt. Vores uddannelse giver dig et sprog, der kan føre elever ind til deres inderste væsen på 1½ m2 yogamåtte.

Om uddannelsen

En moderne uddannelse der, med respekten for de gamle, gennem generationer overførte teknikker, tilføres nutidens sprog og pædagogik, således at undervisningen møder det enkelte menneskes behov.
En holistisk uddannelse, der samler alt det du har lært og tilføjer yoga, som er kittet, der får alting til at hænge sammen. Du vil styrke dine kompetencer inden for alle livets emner og du vil synliggøre dine egne ressourcer og indre unikke potentialer samt åbne til en dybere kontakt med livets større sammenhænge og dermed den kraft og visdom, der kan vokse midt i dagligdagens også ganske almindelige gøremål, således at misforståelser undgås i større grad.
En hjertelig uddannelse, der henvender sig til dig, fordi du er kommet til et sted i dit liv hvor du er mere interesseret i at slippe noget frem for at samle mere til dig, og fordi du ser det som et privilegium at give andre mennesker redskaber til at hjælpe sig selv.
En sund uddannelse, der renser dig i kroppen, tanken, hjertet og i din handling. En uddannelse, der opfordrer dig til at slippe det usunde og bevæge dig mod det sunde i alle aspekter i livet.
En universel uddannelse, hvor du kan være med den alder, nationalitet og religiøse tro du har og samtidig kunne undervise hvilken som helst alder, nationalitet og religion, hvor som helst på planeten.
En værdig uddannelse, hvor du vil blive afholdt og respekteret for din undervisning og hvor du vil kunne møde dejlige mennesker fra alle områder i samfundet.
En kropslig uddannelse, der vil give dig en større forståelse af din krop som et lille univers af samlevende organer og kirtler og kredsløb, i et felt af energi.
En indsigtsfuld uddannelse, der vil give dig en grundlæggende viden om dig selv samt indsigt i yogaens forskellige indfaldsvinkler og disses udførelse i undervisningssammenhænge.


Uddannelsen igangsættes hvert år i midten af september.
Optagelse på uddannelsen sker efter samtale og godkendelse af skolens leder.
Forud for uddannelsen anbefales det at du deltager på nogle af skolens yogahold, for at vurdere dine motiver og dit engagement med henblik på en intensiv uddannelse.
Fra uddannelsens start handler det om at skaffe dig erfaringer med teknikker og metoder og personlig udvikling. Studiet er intensivt og kræver stort engagement.
Der lægges vægt på, at du fordyber dig i din personlige udvikling samt tidligt selv prøver dine evner af i den praktiske undervisnings-situation, ved at undervise små grupper af venner, arbejdskolleger eller andre grupper, når chancen byder sig.
Der gives få gange opgaver til besvarelse, både mundtligt og skriftligt.  Du vil slutteligt blive eksamineret, og endeligt få udleveret et diplom som uddannet yogalærer i Hatha, YogaINmotion, Mindfulness og Restorativ Yoga - for Begyndere og Fortsættere.
Der er ingen fast garanti for, at uddannelsen er fuldendt efter deltagelse i uddannelsen. Skolen udsteder et diplom til dig som yogalærer ud fra en vurdering af, om du besidder tilstrækkelig indsigt og praktisk formåen til at påtage dig et selvstændigt undervisningsansvar.
Ifald du afbryder uddannelsen forud for denne vurdering samt diplom, anses du for ukvalificeret til undervisning.

Dine lærere

Søren Rasmussen vil være den du møder oftest. Søren er skaberen af Yoga Skolen i Helsingør. Han har uddannet sig siden 1983. Han er lærer i Hatha Yoga fra Helsingør Yoga Center, Vini/Svastha Yoga fra A.G. Mohan, og intermediate teacher training i The Dynamic Yoga Teaching Method hos Godfrey Devereux, og Yin Yoga. Uddannet Yoga Terapeut fra A.G. Mohan samt Timothy McCall. QBL-terapeut hos Mary Stewart samt 2½ års efteruddannelse i Holistisk Kropsorienteret Psykoterapi hos Peter Kofoed. 350 timers uddannelse i Anatomi, Fysiologi, Sygdomslære og Bevægelære hos Ole Købke. Samt en god del kurser hos mange forskellige yogalærere. Og det er det bedste af det bedste, som Søren trækker frem og giver videre på denne intense uddannelse.
Sørens medlærere, vil jævnligt overtage undervisningen på uddannelsen. De er i løbet af få år blevet yderst kompetente og stilsikre yogalærere, og de vil komme hver især med deres vinkel på uddannelsen, således at du med dem som rollemodeller, kan inspireres til at skabe din egen træning, og blive den bedste yogalærer, du kan.

 

Lilian Busk er uddannet yogalærer ved Yoga Skolen i Helsingør 2007-2009 (695 lektioner samt adskillige flere lektioner siden hen) ved Søren Rasmussen. Lilian har en 300 timers uddannelse i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære ved læge Ole Købke. Diverse Teacher Trainings Dynamic Yoga ved Godfrey Devereux. Temauddannelse i yogafilosofi ved Simon Krohn.
Temauddannelse i Meditation- og Åndedrætsteknikker ved Simon Krohn.
Siden 2010 fuldtidsyogalærer. Har undervist flere tusinde timer. Siden 2010 medunderviser på Yogalæreruddannelsen i Helsingør. Derudover er Lilian vedholdende i sin egenpraksis i alle aspekter af yoga og meditation.

 

 

Iben Nielsen er eksamineret yogalærer fra Dansk Yogas læreruddannelse 2006-2008.
Uddannelsen på 2 år (850 timer) bygger oprindeligt på den klassiske Hatha Yoga tradition, men er siden tilpasset og justeret til en mere vestlig praksis med et særligt fokus på den enkelte elevs muligheder og kropslige forståelse.
Iben har siden 2010 været fast underviser på Dansk Yogas læreruddannelse hos Yoga i Valby der også er yogaskolen hun grundlagde samme år. Al undervisning er baseret på ovenstående fundament med masser af hensyntagende undervisning, tilsat elementer af Restorative yoga og blide dynamiske flow. Erfaringen fra tusindvis af yogaklasser og trofaste elever gennem 10 år fører yogarejsen videre til individuelle forløb med 1-1 undervisning og yogaterapien i centrum.

 

Af og til inviterer Yoga Skolen gæstelærere til Helsingør. Det er udelukkende for din og de eksisterende læreres skyld. Det kan være udenlandske som indenlandske lærere, som måske præsenterer Iyengar, Astanga, YinYang, Restorativ, Tantra eller andre stilarter indenfor Yoga. Her gælder det om at melde sig til, for at suge så megen viden til sig som muligt. Disse ekstra kurser er dog ikke obligatoriske, og de koster penge.
Forudsætninger for optagelse på uddannelsen:
Du skal have et afbalanceret forhold til stimulanser som alkohol, tobak o.a.
Hvis du medicineres p.g.a. psykiske forstyrrelser, kan du blive optaget på uddannelsen, hvis du sideløbende med kan dokumentere, at du regelmæssigt går I behandling hos en kropsorienteret psykoterapeut.
Hvis du går i behandling for fysiske gener, skal din behandler kunne sige god for din deltagelse på uddannelsen.

Undervisningssted

Undervisningens foregår i Yoga Skolens lokaler på Fabriksvej 10, 3000 Helsingør
Diplom
Efter gennemførelse af de normerede timers uddannelse samt et godkendt eksamineret undervisningsforløb og en tilkendegivelse af dine evner, vil du få udstedt et diplom fra Yoga Skolen.

Betaling

Betalingen foregår altid forud. Et startbeløb sikrer dig deltagelse på uddannelsen. Beløbet indbetales med dit navn til Danske Bank på regnr. 3163  kontonr 4688160987. Ifald du afbryder uddannelsen, mister du det indbetalte beløb. Info om indbetaling af restbeløb vil fremgå af tilmeldingaftale. Individuel betalingsordning kan evt. arrangeres.
I prisen indgår deltagelse på samtlige yogahold  i Hel Yoga samt alt materiale og bøger.
Derudover gives tilbud om halv pris på feriekurser o.a. med Søren, imens uddannelsen foregår.
Udgifter til transport, overnatning og mad på internatkurser indgår ikke i de angivne priser.
Back-up og Feedback for livstid
Der vil, for at støtte dig undervejs i uddannelsen, og som nyuddannet og som erfaren, tilbydes feedback og back-up til din egen proces som lærer og menneske, fra dag 1 og resten af livet.