Foredrag og kurser sommeren 2017

24. juni. Bowspring Yoga Workshop med Ditte Bykjærholm Nielsen.
fra kl. 10-16. Pris 600 kr. Tilmelding og betaling til info@helyoga.dk

25. juni. Restorativ Yoga med Iben Lykke Nielsen.
fra kl. 10-13. Pris 400 kr. Tilmelding og betaling til info@yogaivalby.dk